Projekty

Abychom vám dopřáli ty nejlepší služby, dbáme na svůj osobní rozvoj v oblasti vzdělávání

V rámci procesu hodnocení byla společnosti Auto Hybeš s.r.o. poskytnuta finanční podpora EU a projekt OPZ CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012207 pod názvem „Rozvoj zaměstnanců v Auto Hybeš s.r.o.“ byl podpořen. Doba realizace je stanovena od 1.8.2020 – 31.7.2022. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 24 zaměstnanců žadatele.

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, jenž definuje vhodná školení na 2 roky.

 

Logo OPZ color